Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria om missat röntgensvar

  2018-04-20 Lex Maria

  En patient i 50-årsåldern undersöktes med en röntgen av halsen. Samma dag gjordes en kompletterande undersökning som inte var beställd. Denna undersökning visade att patienten hade en förändring som verkade sitta i lungan. Händelsen med ...

 • Lex Maria om höjd morfindos

  2018-04-06 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en händelse där en patient avled efter att ha fått morfin som smärtlindring vid cancer i livets slutskede.

 • Lex Maria om försenad utredning

  2018-04-03 Lex Maria

  Patienten skickades till en röntgenundersökning som visade misstanke om allvarlig sjukdom. Men den fortsatta utredningen av patienten dröjde i sju månader. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för ...

 • Lex Maria om missad uppföljning

  2018-03-23 Lex Maria

  En man i 90-årsåldern drabbades inom loppet av några år av två cancersjukdomar. Vid utredningen av den andra cancern visade röntgen på förändringar som kunde kopplas till den första cancern. Missförstånd gjorde att förändringarna inte fö...

 • Lex Maria om fördröjd handläggning

  2018-03-23 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria med anledning av en akut handläggning som drog ut på tiden. Den anmälda händelsen inträffade under 2017 när en kvinna i 75-årsåldern drabbad...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS