Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria om två olika självmord

  2018-05-17 Lex Maria

  En patient begick självmord i december 2017 och en annan under januari 2018. Båda var under pågående öppenvårdsbehandling på en psykiatrisk mottagning.

 • Lex Maria om självmordsförsök

  2018-05-15 Lex Maria

  En patient försökte att begå självmord på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Personalen uppmärksammade detta och patienten klarade sig utan skador. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektion för Vård och omsorg (Ivo) enl...

 • Lex Maria om infektion

  2018-05-15 Lex Maria

  En patient i 60-årsåldern fick förhöjda blodsockervärden under en pågående kortisonbehandling. Detta ledde senare till att patienten fick en infektion som krävde omfattande sjukhusvård.

 • Lex Maria om försenad diagnos

  2018-05-11 Lex Maria

  En yngre person sökte sin vårdcentral med symtom i form av huvudvärk och kräkningar. Patientens symtom förvärras under sammanlagt fyra veckors tid och denne fortsätter att söka vård under tiden. Först vid det femte besöket misstänker per...

 • Lex Maria om förlossningskomplikationer

  2018-04-20 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en händelse som inträffade i samband med en förlossning till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Under förlossningen uppstod problem som gjorde att barnet som föddes var väldigt medtaget ...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS