Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria om patient som blev slagen av annan patient

  2018-07-04 Lex Maria

  En patient som vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning blev slagen av en annan patient. Personalen skilde patienterna åt mycket snabbt. Landstinget Blekinge har polisanmält händelsen och anmäler den nu till Inspektionen för vård och oms...

 • Lex Maria om utdraget omhändertagande

  2018-07-03 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en händelse med utdraget akut omhändertagande till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Vid en röntgenundersökning såg verksamheten en förstoring av stora kroppspulsådern på patienten. Pat...

 • Lex Maria om njurskada

  2018-06-21 Lex Maria

  En patient i 80-årsåldern opererades och drabbades efter det av en komplikation som ledde till en bestående njurskada. Operationen utfördes sommaren 2016 och njurskadan uppmärksammades under hösten 2017. Landstinget Blekinge anmäler nu d...

 • Lex Maria om komplikationer i samband med operation

  2018-06-18 Lex Maria

  I samband med att en patient i 90-årsåldern blev opererad på Blekingesjukhuset tillstötte komplikationer. Patienten hade en tidigare opererad höft som läkt mindre bra och skulle få en höftprotes. När verksamheten skulle avlägsna en tidig...

 • Lex Maria om frihetsberövande

  2018-06-14 Lex Maria

  Överföringen från frivillig psykiatrisk vård till vård enligt lagen om psykiatrisk tvångvård genomfördes inte på ett juridiskt korrekt sätt. En patient hölls därför kvar på en vårdavdelning, vilket innebar ett frihetsberövande. Landsting...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS