Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria-anmälan om otydlig överlämning

  2018-07-19 Lex Maria

  En otydlig överlämning mellan två olika sjukhuskliniker i vintras har lett till att Landstinget Blekinge gör en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

 • Felaktig medicinering lex Maria-anmäls

  2018-07-19 Lex Maria

  En felaktig medicinering ledde till en allvarlig reaktion hos patienten. Landstinget Blekinge anmäler därför det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

 • Lex Maria om allvarlig fallskada

  2018-07-05 Lex Maria

  En patient i 60-årsåldern föll vid två tillfällen på två olika avdelningar när hen fick vård på Blekingesjukhuset. Vid det andra tillfället föll patienten så illa att hen fick en skallskada och avled. Landstinget Blekinge anmäler nu händ...

 • Lex Maria om patient som blev slagen av annan patient

  2018-07-04 Lex Maria

  En patient som vårdades på en psykiatrisk vårdavdelning blev slagen av en annan patient. Personalen skilde patienterna åt mycket snabbt. Landstinget Blekinge har polisanmält händelsen och anmäler den nu till Inspektionen för vård och oms...

 • Lex Maria om utdraget omhändertagande

  2018-07-03 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en händelse med utdraget akut omhändertagande till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Vid en röntgenundersökning såg verksamheten en förstoring av stora kroppspulsådern på patienten. Pat...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS