Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria-anmälan om missad undersökning

  2016-02-08 Lex Maria

  Ett byte av läkare ledde till att ett svar från en undersökning blev liggande och en beställd undersökning inte utfördes. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om försenad tjocktarmsundersökning

  2016-01-14 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler att en tjocktarmsundersökning dröjde för länge till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Lex Maria-anmälningar om propp och skadat finger

  2015-12-16 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler två olika händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Lex Maria om vriden testikel

  2015-11-25 Lex Maria

  Blekingesjukhuset gör en lex Maria-anmälan med anledning av att det dröjde innan man upptäckte och därmed opererade en vriden testikel på en åttaårig pojke.

 • Självmord anmäls enligt lex Maria

  2015-11-17 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2016-10-20 16:16:54 av Gunilla Lindgren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS