Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria om försenad uppföljning av blodprov

  2016-04-04 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en händelse med försenad uppföljning av ett akut blodprov till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Händelsen inträffade på en vårdavdelning på Blekingesjukhuset i februari i år.

 • Lex Maria om utebliven information om efterkontroll

  2016-03-22 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en händelse där Blekingesjukhuset inte fick besked om behovet av kontroll efter en operation.

 • Lex Maria-anmälningar med anledning av självmord

  2016-03-14 Lex Maria

  En patient som besökt en vårdcentral i Blekinge för vård, begick självmord en vecka efter besöket. Två patienter som fick psykiatrisk öppenvård begick självmord under sommaren respektive hösten 2015. Landstinget Blekinge anmäler nu hände...

 • Lex Maria-anmälan om sen upptäckt av propp

  2016-03-04 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av att en patient som sökte hjälp för bensvullnad inte utreddes.

 • Lex Maria-anmälningar om skadat finger och stopp i shunt

  2016-02-23 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler två olika händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad 2016-10-20 16:16:54 av Gunilla Lindgren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS