Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria-anmälan om missad remissuppföljning

  2016-05-17 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en äldre händelse där remissuppföljningen har brustit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 • Lex Maria-anmälan om skadat stämband

  2016-05-17 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria- anmäler en händelse i samband med en operation, som fick allvarliga följder för patienten, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Lex Maria-anmälan om missad plats på väntelista

  2016-05-10 Lex Maria

  En man i 60-årsåldern skulle få tid för kontroll av sitt ögontryck i november 2015. När han själv ringde sjukhuset i mars 2016 upptäcktes att han aldrig blivit uppsatt på väntelistan. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till I...

 • Lex Maria-anmälan om infekterad venkateter

  2016-05-04 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler brister i hanteringen av en central venkateter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En kvinna i 50-årsåldern fick denna typ av kateter i samband med vård på Blekingesjukhuset tidigare i år. Skötseln a...

 • Lex Maria om självmord

  2016-04-04 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2016-10-20 16:16:54 av Gunilla Lindgren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS