Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria med anledning av självmord

  2016-06-27 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård begick självmord. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om tillbud vid operation

  2016-06-16 Lex Maria

  En man i 60-årsåldern gled av operationsbordet under pågående operation av ett höftledsbrott. Händelsen utspelade sig tidigare i våras på Blekingesjukhuset. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade enligt lex Maria till Inspektione...

 • Lex Maria-anmälan om blindtarmsinflammation

  2016-06-13 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande behandlingen av en blindtarmsinflammation.

 • Lex Maria-anmälan om missad armskada

  2016-06-03 Lex Maria

  Blekingesjukhuset upptäckte inte alla skador vid undersökningen av en pojkes arm och anmäler därför händelsen till Inspektionen får vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. 

 • Fel finger opererades

  2016-06-03 Lex Maria

  En operation av fel finger har lett till att Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Senast uppdaterad 2016-10-20 16:16:54 av Gunilla Lindgren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS