Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Självmord anmäls enligt lex Maria

  2016-12-06 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om oklarheter kring rutiner

  2016-12-06 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler oklarheter i samband med vården av en man i 40-årsåldern som hämtades med ambulans till akutmottagningen. Anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Lex Maria-anmälan om att fel tand drogs ut

  2016-11-15 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en händelse då fel tand drogs ut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om felbedömning

  2016-11-09 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en händelse rörande en ambulanstransport som ligger två år tillbaka i tiden.

 • Lex Maria-anmälan om bristande kommunikation

  2016-10-20 Lex Maria

  Brister i kommunikationen ledde till att en kvinna med blödningar fick vänta på behandling. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2016-10-20 16:16:54 av Gunilla Lindgren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS