Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria-anmälan om lång väntan på akuten

  2017-02-16 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan med anledning av en händelse då en kvinna av oklar andledning fick vänta länge på sin lärkarundersökning.

 • Lex Maria om försenad diagnos av lungcancer

  2017-02-15 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler förseningen av en lungcancerdiagnos till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • En allvarlig felöversättning anmäls enligt Lex Maria

  2017-02-07 Lex Maria

  En felöversättning och språkproblem ledde till att patienten fick helt fel uppfattning om ordinationen av insulin. Det bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt...

 • Lex Maria-anmälan om feldiagnostisering

  2017-02-07 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en feldiagnosticering av en cancersjukdom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om försenad diagnos av fotfraktur

  2017-02-02 Lex Maria

  Trots att foten inte blev bättre och upprepade kontakter med vårdcentralen dröjde det sex veckor innan en patient fick sin skadade fot röntgad. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS