Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria om felaktig blodtransfusion

  2018-03-01 Lex Maria

  En kvinna i 80-årsåldern fick blod som var avsett för en annan patient. Förväxlingen skedde i samband med en akut operation där blod skulle ges. Blodgrupperna stämde överens och patienten tog ingen skada av förväxlingen. Händelsen är utr...

 • Lex Maria om försenad cancerdiagnos

  2018-02-16 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en försenad cancerdiagnos till Inspektionen för Vård och Omsorg(Ivo) enligt lex Maria.

 • Lex Maria om fördröjd utredning

  2018-02-02 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en kraftigt försenad tjocktarmsutredning till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Utredningen av en förmodad godartad förändring startade i början av 2017, men vidare undersökning blev in...

 • Lex Maria om fingerskada

  2018-01-18 Lex Maria

  En patient fick fingerskador efter en sårrengöring där en gummistas glömdes kvar. Patienten som är i 70-årsåldern fick till följd av nedsatt blodflöde till fingret stora besvär med hud, känsel och rörlighet på det aktuella fingret. Lands...

 • Lex Maria om lossnad nål

  2018-01-18 Lex Maria

  I samband med att en ögonoperation skulle avslutas lossnade en spolnål från sitt fäste på sprutan. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS