Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria om utebliven kallelse

  2018-12-13 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) med anledning av en utebliven kallelse till ett kontrollbesök. Patienten som är diabetiker ska enligt den rutin som finns få sina ögonbottna...

 • Lex Maria-anmälningar inom psykiatrin

  2018-12-12 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler två separata händelser inom psykatrin till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

 • Lex Maria om infektion

  2018-11-22 Lex Maria

  En patient i 40-årsåldern hade efter flera operationer problem med smärta och bedömdes därför vara i behov av ryggbedövning. Trots att patienten fick infektionsförebyggande insatser drabbades patienten av en infektion i anslutning till d...

 • Lex Maria om komplikationer vid operation

  2018-11-22 Lex Maria

  I samband med att en patient i 40-årsåldern blev opererad på Blekingesjukhuset tillstötte flera allvarliga komplikationer. Efter utredning av operationsförutsättningarna har Landstinget Blekinge beslutat att anmäla det inträffade till In...

 • Lex Maria om slangrester

  2018-11-15 Lex Maria

  En motorcykelolycka ledde till att föraren i 20-årsåldern behövde sjukhusvård för sina skador. Patienten fick smärtbehandling genom en tunn slang, en så kallad ryggbedövning. När slangen togs bort följde den inte med i sin helhet. Område...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS