Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria om njurskada

  2018-06-21 Lex Maria

  En patient i 80-årsåldern opererades och drabbades efter det av en komplikation som ledde till en bestående njurskada. Operationen utfördes sommaren 2016 och njurskadan uppmärksammades under hösten 2017. Landstinget Blekinge anmäler nu d...

 • Lex Maria om komplikationer i samband med operation

  2018-06-18 Lex Maria

  I samband med att en patient i 90-årsåldern blev opererad på Blekingesjukhuset tillstötte komplikationer. Patienten hade en tidigare opererad höft som läkt mindre bra och skulle få en höftprotes. När verksamheten skulle avlägsna en tidig...

 • Lex Maria om frihetsberövande

  2018-06-14 Lex Maria

  Överföringen från frivillig psykiatrisk vård till vård enligt lagen om psykiatrisk tvångvård genomfördes inte på ett juridiskt korrekt sätt. En patient hölls därför kvar på en vårdavdelning, vilket innebar ett frihetsberövande. Landsting...

 • Lex Maria om psykiatrisk tvångsvård

  2018-06-12 Lex Maria

  En patient, som vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, släpptes ut från en vårdavdelning trots att det fanns ett nödvändigt behov av psykiatrisk slutenvård. Detta medförde risk att patienten skulle skada sig själv eller andra. ...

 • Lex Maria om missad njurförändring

  2018-06-01 Lex Maria

  En patient i 60-årsåldern led av bukbesvär och undersöktes därför med röntgen. Det var den nedre delen av buken som röntgades, men bland röntgenbilderna syntes också en förändring på den ena njuren. Den förändringen beskrevs inte i röntg...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS