Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria om förväxling

  2018-08-28 Lex Maria

  I samband med en mindre operation fick en patient i 60-årsåldern en 20 gånger så stor dos lokalbedövning än vad som var meningen. Detta berodde på en förväxling av styrkan på bedövningen och Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till...

 • Lex Maria om fall

  2018-08-28 Lex Maria

  En patient i 80-årsåldern föll medan han låg inne på sjukhuset. Fallet resulterade i ett lårbensbrott som inte kunde opereras och patientens tillstånd försämrades de närmaste dagarna. Han avled en vecka senare. Händelsen anmäls nu till I...

 • Lex Maria om försenad handläggning

  2018-08-24 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en försenad handläggning av en hjärtklaffsjukdom till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Patienten hade kunnat opereras i ett lugnt skede och sannolikt med en mindre omfattande operation...

 • Lex Maria om förväxlade dränageslangar

  2018-08-23 Lex Maria

  Två så kallade dränageslangar blev förväxlade och en patient i 80-årsåldern fick medel insprutat till njuren i stället för till lungsäcken. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt...

 • Lex Maria om försenad diagnos

  2018-07-25 Lex Maria

  En man i 50-års åldern uppsökte sin vårdcentral för allmän kontroll vid två olika tidpunkter med ett års mellanrum. Verksamheten tog vid bägge tillfällen blodprover som visade att patienten hade diabetes, men han fick ingen behandling el...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS