Lex Maria-anmälningar

Här kan du se alla lex Maria-anmälningar.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 • Lex Maria om slangrester

  2018-11-15 Lex Maria

  En motorcykelolycka ledde till att föraren i 20-årsåldern behövde sjukhusvård för sina skador. Patienten fick smärtbehandling genom en tunn slang, en så kallad ryggbedövning. När slangen togs bort följde den inte med i sin helhet. Område...

 • Lex Maria om bristande antibiotikabehandling

  2018-11-01 Lex Maria

  En patient i 80-årsåldern fick en behandling mot infektion som visade sig ha brister. Svaret på bakterieodlingen visade att patienten borde ha fått en mer riktad antibiotikabehandling och planerad uppföljning. Landstinget Blekinge anmäle...

 • Lex Maria om läkemedelsändringar

  2018-10-30 Lex Maria

  En patient fick förändrad medicinering genom att ett läkemedel sattes ut och ett annat sattes in. Detta ledde i sin tur till att ett tredje läkemedel fick en mycket förhöjd styrka. Denna kraftigt förhöjda styrka innebar en stor risk för ...

 • Lex Maria om försenad handläggning

  2018-10-10 Lex Maria

  En patient i 60-årsåldern blev remitterad till en av Blekingesjukhusets specialistmottagningar med två olika frågeställningar. Den ena frågeställningen blev nedprioriterad och det ledde till att läkarbedömningen inte blev av förrän mer ä...

 • Lex Maria om missad förändring

  2018-10-05 Lex Maria

  I somras sökte en flicka i tonåren sin vårdcentral med smärtor i ena underbenet. Hon remitterades till sjukhus och undersöktes med röntgen. Utlåtandet som skrevs visade sig senare vara fel, det fanns en förändring som krävde fortsatt utr...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:20:02 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på våra Lex Maria-anmälningar genom att ange din e-postadress.

Prenumerera via RSS