Nyhetsarkiv

Här ser du alla nyheter från Landstinget Blekinge. Det innefattar nyheter på landstingets startsida, pressmeddelanden, pressinbjudningar och lex Maria-anmälningar.

 • Antibiotikaresistens ökar dramatiskt – ett hot mot liv, hälsa och effektiv sjukvård

  2016-11-18 Nyhet

  Antalet patienter med multiresistenta bakterier i Blekinge har ökat kraftigt under år 2016. Det visar den senaste statistiken för året.

 • Lex Maria-anmälan om att fel tand drogs ut

  2016-11-15 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en händelse då fel tand drogs ut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Höjning av vissa patientavgifter år 2017

  2016-11-14 Nyhet

  Efter att patientavgifterna varit oförändrade under år 2016, sker nu en höjning inom vissa verksamheter från den 1 januari 2017. Bland annat höjs avgiften för besök på akutmottagningen från 300 kronor till 400 kronor.

 • Trivseln på landstinget har ökat

  2016-11-10 Nyhet, Pressmeddelande

  Årets medarbetarenkät bland de anställda på landstinget i Blekinge visar att personalen uppfattar sin arbetssituation som mer positiv än vid förra mätningen.

 • Lex Maria-anmälan om felbedömning

  2016-11-09 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en händelse rörande en ambulanstransport som ligger två år tillbaka i tiden.

 • Akut- och rådgivningsteamet byter lokaler

  2016-11-03 Nyhet

  Torsdagen den 10 november flyttar akut- och rådgivningsteamet i psykiatri väst till nya lokaler inom sjukhusområdet i Karlshamn.

 • Snabbare vård med diagnostiskt centrum

  2016-10-31 Nyhet, Pressmeddelande

  Om du misstänks ha cancer eller en annan allvarlig sjukdom kan du snabbutredas för att fortare få den vård som du är i behov av. Det är målet med diagnostiskt centrum som öppnar på Blekingesjukhuset i Karlshamn idag.

 • Snabbare vård med diagnostiskt centrum

  2016-10-28 Pressinbjudan

  Vid svårbedömda fall får patienter ofta vänta länge innan de får den vård som de är i behov av. Därför startar landstinget ett så kallat diagnostiskt centrum på Blekingesjukhuset i Karlshamn, vars mål är att minska väntetiden mellan symp...

 • Vaccination skyddar de mest utsatta från influensan

  2016-10-27 Pressmeddelande

  Den 9 november drar vaccinationen mot årets säsongsinfluensa igång. Då får ålderspensionärer och gravida möjlighet att vaccinera sig gratis på den vårdcentral de tillhör. – Dessa grupper kan drabbas extra hårt av influensan och bör därfö...

 • Lex Maria-anmälan om bristande kommunikation

  2016-10-20 Lex Maria

  Brister i kommunikationen ledde till att en kvinna med blödningar fick vänta på behandling. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2017-12-27 09:45:00 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på nyheter från Landstinget Blekinge

Prenumerera via RSS