Nyhetsarkiv

Här ser du alla nyheter från Landstinget Blekinge. Det innefattar nyheter på landstingets startsida, pressmeddelanden, pressinbjudningar och lex Maria-anmälningar.

 • Nättraby vårdcentral tilldelas patientsäkerhetspriset 2018

  2018-11-29 Nyhet, Pressmeddelande

  Nättraby vårdcentral är årets pristagare av Landstinget Blekinges patientsäkerhetspris, som delades ut idag, torsdag, av landstingsdirektör Peter Lilja.

 • Trossö vårdcentral flyttar tillbaka till ordinarie lokaler

  2018-11-28 Nyhet, Pressmeddelande

  Måndagen den 3 december finns Trossö vårdcentral återigen i sina ordinarie lokaler på Fortifikationsgatan 9 i Karlskrona.

 • Patientsäkerhetspriset 2018

  2018-11-27 Pressinbjudan

  På torsdag den 29 november är det patientsäkerhetsdagen med prisutdelning av landstingets patientsäkerhetspris.

 • Regionfullmäktige beslutade bland annat om ny skattesats i Blekinge

  2018-11-27 Nyhet

  På regionfullmäktiges möte den 26 november beslutades bland annat om regionplan och budget, skattenivå samt patientavgifter.

 • Fortsatt minskade kostnader för hyrpersonal i Landstinget Blekinge

  2018-11-23 Nyhet

  Den positiva trenden att minska kostnaderna för hyrpersonal inom vården håller i sig. Blekinge är ett av sju landsting som minskat sina kostnader för inhyrd personal de senaste tre kvartalen.

 • Lättvårdsambulanser gör akutambulanserna mer tillgängliga

  2018-11-22 Pressmeddelande

  Landstinget Blekinge har skaffat två lättvårdsambulanser. De kommer att ta hand om transporter mellan sjukhusen och på det sättet göra de vanliga ambulanserna mer tillgängliga för akuta larm.

 • Lex Maria om infektion

  2018-11-22 Lex Maria

  En patient i 40-årsåldern hade efter flera operationer problem med smärta och bedömdes därför vara i behov av ryggbedövning. Trots att patienten fick infektionsförebyggande insatser drabbades patienten av en infektion i anslutning till d...

 • Lex Maria om komplikationer vid operation

  2018-11-22 Lex Maria

  I samband med att en patient i 40-årsåldern blev opererad på Blekingesjukhuset tillstötte flera allvarliga komplikationer. Efter utredning av operationsförutsättningarna har Landstinget Blekinge beslutat att anmäla det inträffade till In...

 • Nya lättvårdsambulanser på plats

  2018-11-22 Pressinbjudan

  Nu finns Landstinget Blekinges nya lättvårdsambulanser på plats. De kommer att göra de vanliga ambulanserna mer tillgängliga för akuta larm genom att ta hand om transporter mellan sjukhus.

 • Minskad användning av antibiotika

  2018-11-16 Nyhet

  Antibiotika är ett läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar bakterierna sin motståndskraft. Det är därför viktigt att antibiotika används på ett ansvars...

Senast uppdaterad 2017-12-27 09:45:00 av Sverker Berggren

Prenumerera

Prenumerera på nyheter från Landstinget Blekinge

Prenumerera via RSS