Infektionsveckan

Infektionsveckan är den största nationella mötesplatsen för för yrkesverksamma inom infektion och mikrobiologi. Veckan samarrangeras av de Mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM), Infektionsläkarföreningen (SILF) och Infektionssjuksköterskeföreningen (IFIS). Lokala arrangörer är Landstinget i Blekinge och Region Kronoberg.

Läs mer: http://infektionmikro2017.se/

Senast uppdaterad 2017-05-08 15:33:16 av Jenny Gustavsson