Start

Aktuellt

Tyck till om framtidens hälso- och sjukvård!

Dina synpunkter är viktiga för oss i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill göra det lättare för dig som bor i Blekinge att dela med dig av dina tankar om hur hälso- och sjukvården...

Anslagstavla

Det här är Landstinget Blekinges officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser.

Nyheter

  • Nu skickas kuverten för en mer jämlik hälsa ut till 7000 invånare i Blekinge

    2018-03-06Nyhet, Pressmeddelande

    I dagarna får 7000 invånare i Blekinge ett kuvert från Folkhälsomyndigheten och landstinget. Mottagarna är slumpvis utvalda att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan.

  • Stor satsning på ungas hälsa och möjligheter till jobb

    2018-02-14Nyhet, Pressmeddelande

    Blekinge får 23 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att hjälpa unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden till ett arbete. Pengarna ska användas till att utveckla samarbetet mellan Navigatorcentrum, som finns i alla Blekinges kommuner, med ett multikompetent team och personcentre...

Pressmeddelanden Nyhetsarkivet
Hitta vård i Blekinge

Hitta vård i Blekinge

På 1177.se hittar du kontaktuppgifter till vården i Blekinge.

Webbisar

Webbisar

Se nyfödda blekingar bland våra webbisar.

Kalender

Kalendern

Mediaservice

För dig som är journalist.

Psykisk hjälp för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du se hur barn och unga med psykiska problem och deras familjer kan få hjälp och stöd.