Start

Aktuellt

Nya Region Blekinge

Den 1 januari 2019 går Landstinget och Region Blekinge samman och bildar en ny region. Region Blekinge ska främja hållbar utveckling och god hälsa.

Anslagstavla

Det här är Landstinget Blekings officiella anslagtavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser.

Nyheter

  • Minskad användning av antibiotika

    2018-11-16Nyhet

    Antibiotika är ett läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar bakterierna sin motståndskraft. Det är därför viktigt att antibiotika används på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga enbart när det gör nytta och verkl...

  • Ja till budget för 2019

    2018-11-12Nyhet

    Landstingsstyrelsen har i dag sagt ja till regionplanen för 2019-2021. Planen omfattar även nästa års budget, som därmed blir den första budgeten för den nya alliansledningen i Region Blekinge.

Pressmeddelanden Nyhetsarkivet
Hitta vård i Blekinge

Hitta vård i Blekinge

På 1177.se hittar du kontaktuppgifter till vården i Blekinge.

Webbisar

Webbisar

Se nyfödda blekingar bland våra webbisar.

Kalender

Kalendern

Psykisk hjälp för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du se hur barn och unga med psykiska problem och deras familjer kan få hjälp och stöd.